Web Site
Iranology Foundation
صفحه قبل
 
پير آميه
فرانسه
  
  پير آميه متولد سال 1922، در استراسبورگ مي باشد. تحصيلات متوسطه را در زادگاهش به پايان رساند. پس از جنگ جهاني دوم در كنكور مدرسه ي لوور پذيرفته شد و نزد استاداني چون آندره پارو و ژاك وانديه به تحصيل پرداخت. در همان زمان از دانشگاه سوربن موفق به اخذ ليسانس در رشته تاريخ شد. در سال 1950، از پايان نامه تحصيلي خود با عنوان عقاب در هنر و دين بين النهرين باستان دفاع كرد. از سال 1936 به باستان شناسي علاقه مند شد وپس از آشنايي با رولان دومكنم، سرپرست قديمي كاوشهاي شرق و لويي لوبرتون در سال 1945 به باستان شناسي ايران باستان، به ويژه عيلام، علاقه مند گرديد.در سالهاي 1951 و 1954 در حفاريهاي تل الفاره به سرپرستي دوو شركت كرد . پس از كاوشهاي 1954 ، به منظور جمع آوري و كسب اسناد و اطلاعاتي براي پايان نامه ي دكتريش با عنوان كنده كاري بين النهرين باستان به عرا و سوريه سفر كرد. در 1950 و 1951 عضو مدرسه علوم ديني و باستان شناسي فرانسه بود. و در1954 به خاطر سلامتي خود، دست از كار كشيد و در 1958 به كار موزه داري پرداخت. و در همين سال ، از پايان نامه ي دكتريش دفاع كرد وي عهده دار موزه ي شامبري گشت وهمزمان با آن به كار هاي باستان شناسي نيز مشغول بود و در 1961 به عنوان دستيار آندره پارو وارد موزه لوور شد و در همين سال در مدرسه ي لوور شد و در همين سال در مدرسه ي لوور به تدريس پرداخت و در 1968 به جاي پارو، سرپرست بخش اشاي عتيقه ي شرقي گرديد و در1971 دردانشگاه رم به تدريس اشتغال داشت و در سال 1963 به قصد انتشار مهرهاي شوش، نخستين بار به ايران آمد و براي اثر خويش، عيلام منابعي جمع آوري كرد. او همچنين در سالهاي 1968، 1971، 1972و1977 به منظور انتشار اشياي عتيقه شوش كه تا آن زمان معرفي نشده بود، سفرهاي كوتاهي به ايران كرد. آثار: عقاب در هنر و دين بين النهرين باستان مهر استوانه اي اكدي كه روي موميايي ششنگ ديده شده است زيگورات بر طبق مهره هاي استوانهاي سلسله هاي باستان دوباز نمود نو از زيگورات انسان بالدار در هنر بين النهرين پيكارهاي اساطيري درهند بين النهرين در هزاره ي سوم و آغاز هزاره ي دوم مسائل شمايل نگاري در بين النهرين (بخش اول) گاو نر با سر انسان زيگورات و نيايش درجايگاه مرتفع از آغاز تا عصر اكد مسائل شمايل نگاري در بين النهرين (بخش دوم) مهرهاي استوانه اي محفوظ در بيت المقدس مهرهاي استوانه اي مكشوفه دركارتاژ يادداشتهاي باستان شناسي بين النهرين درباره ي چند مهر استوانه اي معرفي نشده درموزه ي بغداد صور فلكي نمودار جانوران در بين النهرين حجاري شوش باستان، در بزرگداشت لوئي لوبرتون سنگهاي حكاكي شده ي شرقي مجموعه ي آنري ژنويّاك ملاحظاتي درباره ي حجاري شرقي سنگهاي حكاكي شده ي شرقي مجموعه ي شاوانا در تونس آثار عتيقه شرقي مجموعه ي آنري ژنويّاك در روان تصاوير قديمي از بناهاي شوش عناصر سومري واكدي نمودار تصويري در بين النهرين حجاري شهر ماري در دوران كاخ نوشته هايي درباره ي نمودار تصويري شهر ماري در دوران كاخ مسأله ي باز نمود گيلگمش در هنر معبد بالدار حجاري در بين النهرين باستان دستاوردهاي جديد موزه ي لوور، بخش عتيقه هاي شرقي مهر سوميراپا، شاه توبا(با همكاري) برنزهاي لرستان از مجموعه ي كوآفار حجازي سوري باستان مهرهاي استوانه اي سوري پيش از عصر سارگن سنگهاي حكاكي شده ي مجموعه ي شاوان در تونس آثار عتيقه ي شوش: 1. مادگي كلون در به شكل سراژدها2. سرير مجسمه ي خدايي مجسمه هاي اكدي بدست آمده از شوش شاهكارهاي طلا(با همكاري) گلدان مقدس ايراني عيلام (اين كتاب با عنوان و مشخصات زير به فارسي ترجمه و چاپ شده است: تاريخ عيلام. ترجمه ي شيرين بياني ، تهران :دانشگاه تهران،‌1349) عيلاميان پنج هزار سال پيش خط را اختراع كرده اند گلدان ايراني با نقش و نگار اسطوره اي آثار عتيقه ي شرقي در موزه ي لوور(با همكاري) آثار عتيقه ي پارتها و ساسانيان ميناكاري در تزيينات معماري جديد عيلامي برخي از جلوه هاي هنر ماري پيش از عصر سارگن دستاورد بيست ساله ي موزه ي لوور از 1947 تا 1968 آثار عتيقه ي ايراني كه اخيراً به تملك موزه ي لوور در آمده است اشكال حيواني عيلامي تمدن عيلام اهدايي دوكلر . دوبواژلن پيش از تاريخ و پيش از پيدايش خط در ايران مهر استوانه اي آشوري(باهمكاري) يادداشتهايي درباره ي باستان شناسي ايران به مناسبت اشيايي كه اخيراً به تملك موزه ي لوور درآمده است اسناد باستان شناختي درباره ي تاريخ وافسانه كتاب مقدس گرز متعلق به دوران پيش از سارگن، از مجموعه ي فروغي طلاكاري دوران ساساني درموزه ي لوور شاهان و خدايان عيلام آثار عتيقه ي شرقي در موزه ي لوور هنرهاي تجمّلي ايران تمدنهاي باستاني شرق نزديك عيلاميان و پارسيان در سوزيان حجاري آكروپول الواح عدسي شكل شوش آثار عتيقه ي عيلامي در موزه ي لوور آثار عتيقه ي ايراني در موزه ي لوور آثار عتيقه ي شرقي، از مجموعه ي ديويد-ويل باستان شناسي مديترانه باستان شناسي:تحقيقات در شرق نزديك حجاري شوش،مجموعه ي گزارشهاي هيأت باستان شناسي در ايران اشياي عاج نشان هخامنشي در شوش(بخش 1) اشياي عاج نشان هخامنشي در شوش(بخش 2) مهرهاي سوري مكشوفه در شوش مجسمه هاي مانيش توزو،‌پادشاه اكد باستان شناسي: چند كشف تازه نقش برجسته هاي تخيلي شرق باستان هديه ي ولاديمير گلشمان، آثار عتيقه ي شرق ميانه ونزديك فهرست توصيفي : نقش برجسته هاي تخيلي در شرق باستان از روي مهرها و مهرهاي استوانه اي تمدّن صحرا تمدن كوير لوت حجاري در اواخر عصر تمدن عيلام تاريخ عيلام و شوش، درآمدي بر فهرست موزه ي شوش به نام شوش،‌محلي باستاني و موزه چراغهاي عيلامي ،آتش در شرق ميانه باستان ماري پس از چهل سال كاوش ماري:شاهكاري موزه هاي سوريه و موزه ي لوور اشياي ثبت شده ي مجموعه ي فروغي(با همكاري) برخي از جلوه هاي ناشناخته ي هنر ايراني، به مناسبت هداياي محسن فروغي مهرهاي شرق باستان آثار عتيقه ي كوير لوت،‌مربوط به اشياي مجموعه ي فروغي اشكال حيواني مهرهاي شرق باستان هنر هخامنشي تيردان متعلق به لرستان هديه ي رومان گيرشمن ملاحظاتي درباره ي كاخ داريوش در شوش مجسمه ي مرمت شده ي اورنين گيرسو مهراستوانه اي يافته شده در ام النار نقش برجسته ي اكد باستان مجسمه هاي اكد باستان بازنمود معابد در بناهاي بين النهرين هنر اكدي در موزه ي لوور مجموعه ي ديويد، ويل آثار عتيقه ي لرستان تتبعي در تاريخ كنده كاري باستاني شوش تزيينات معماري با آجرهاي ميناكاري شده درشوش درآمدي بر مطالعه ي باستان شناسي معبد پانتئون با بناي اسلوبي و معبدهاي محلي آن در شرق باستان موزه ي لوور،هنر سومري صدفهاي يافته شده در شوش تزيينات ايراني هنر باستاني شرق نزديك باكتريا(بلخ) پيش از تاريخ موزه لوور،آثار عتيقه ي ايران تفسير نو درباره ي مجموعه ي تصوير نگاري حجاريهاي آگاده (اكد)» آثار عتيقه ي باكتريا موزه ي لوور، بخش آثار عتيقه ي شرقي،‌راهنماي بازديد كنندگان